přeskočit k navigaci

Základní Informace

V  této sekci jsou obsaženy základní informace a vysvětlení, jak postupovat a co lze očekávat v konkrétních situacích. Doufáme, že tímto přispějeme k větší informovanosti a předejdeme tak případným nejasnostem a nestandardním (nežádoucím) situacím. Vítáme věcné návrhy k případnému doplnění informací, které tu postrádáte a byli by užitečné .

 

Chtěl bych internetové připojení od vaší společnosti. Jak mám postupovat?

Po telefonické nebo emailové žádosti o připojení, ve které je nutné uvést Vaše celé jméno, adresu místa předpokládaného připojení a telefonický kontakt, bude Vaše žádost postoupena technikům, kteří Vás kontaktují a navrhnou následný termín přeměření intenzity signálu v místě zřízení přípojky, případně přímo instalace dle časových dispozic. Nově je žádost možné provést i na našich webových stránkách http://sferia.cz/internet/objednavka-mereni.

Přeměření signálu je ZDARMA. Technik Vám po vzájemné dohodě instalaci provede a zároveň vystaví doklad o provedené instalaci.

 

Smlouvy

Noví klienti obdrží cca do 10 dnů (od provedení připojení našim technikem) poštou, př. emailem smlouvu o připojení k síti Internet dle aktuálního ceníku  ve dvou vyhotoveních, která upravuje vzájemný (nejen platební) vztah. Jedno podepsané vyhotovení smlouvy je nutné co nejdříve (nejpozději do 14 dnů od doručení) zaslat zpět na naši adresu, uvedenou na smlouvě jako korespondenční. V případě chybných údajů na smlouvě prosíme o opravu, doplnění a to buď přímo do smlouvy nebo telefonicky.

 

Příklad vzorové smlouvy je k nahlédnutí ZDE

Příloha č.1, která je nedílnou součástí smlouvy je ZDE

Všeobecné podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy jsou ZDE

Ceník služeb, který je nedílnou součástí smlouvy je ZDE

Parametry služby internet, které jsou nedílnou součástí smlouvy jsou ZDE

 

 

Změna tarifu

Pokud chcete změnit svůj tarif je možné využít formuláře na našich webových stránkách http://sferia.cz/internet/zmena-tarifu (po zadání potřebných údajů) nebo telefonicky. Na tuto žádost Vám bude zaslána změna smlouvy do 2-3 dnů s novým tarifem opět ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno podepsané budeme očekávat zpět na naši korespondenční adresu. Tarif bude aktivní od 1. dne následujícího měsíce. Současně se provede i kontrola Vašich minulých plateb a provede případné doúčtování.

 

Ukončení služby

V případě rozhodnutí o ukončení odběru služby, ze strany klienta, je nutné tuto skutečnost oznámit písemně a bude Vám zaslána smlouva o ukončení k podpisu rovněž ve dvou vyhotoveních a informace k řádnému ukončení, které bude obsahovat přehled plateb za aktuální rok, případný doplatek služeb a další informace nutné k řádnému ukončení připojení. Výpovědní lhůta je 30 dní a začíná plynout následující den po dni doručení výpovědi. Je naprosto nezbytné, aby podepsané ukončení smlouvy bylo doručeno na naši adresu nejpozději k datu ukončení. To rovněž platí i o vyrovnání případných pohledávek.

 

Platební informace

Potřebné informace ke zřízení trvalých příkazů pro pravidelné měsíční platby jsou uvedeny přímo ve smlouvě (tzn. číslo účtu a variabilní symbol, pod kterým evidujeme Vaše platby). „Datum uzavření“ smlouvy je dnem, od kterého je zahájen placený provoz a měsíční platbu očekáváme nejpozději do 14 dnů od data vystavení faktury - v měsíci užívání služby. Tento den je dnem splatnosti, čímž se rozumí připsání platby na náš účet k tomuto dni. Opožděnou platbou může dojít k zablokování přístupu, který systém  neodblokuje do připsání platby. Zároveň se bude zobrazovat webové rozhraní, které Vás bude upozorňovat na nesrovnalosti ve Vašich platbách.

Věnujte prosím tomuto zvýšenou pozornost, platba z Vašeho účtu 14. den je již platbou zpožděnou, neboť je potřeba počítat s  převodem mezi bankami (1-4 dny, záleží na bance a formě úhrady). Nově nebude již možno službu odblokovat ručně na základě sdělení klienta, že platby jsou již vyrovnány.

V případě neuhrazení Vám mohou být vystaveny upomínky:

1. upomínka - upozornění odchází již 1 den po splatnosti

2. upomínka - odcházi 6 den po splatnosti

3. upomínka - již s pokutou 100,- Kč odchází 11 den po splatnosti

4. upomínka - odpojení služeb odchází 15 den po splatnosti

 

Počáteční provoz před „datem uzavření“ smlouvy je ZDARMA.

Pokud budete provádět mimořádnou platbu (např. v případě výpadku některé měsíční platby) je nezbytné vždy dodržet variabilní symbol a číslo účtu uvedené na smlouvě, jinak Vám platba s největší pravděpodobností nebude zaúčtována popřípadě bude zaúčtována k jiné existující přípojce (na základě chybného variabilního symbolu).

 

Nový systém vlastní kontroly ze strany klientů

Spustili jsme nový systém pro kontrolu plateb a registraci klientů. Přihlásit se můžete na našich stránkách nebo na portal.sferia.cz a kontrolovat tak stav Vašeho klientského účtu. Můžete získat přehled o platbách, stahovat faktury v PDF apod. Pokud naleznete ve Vaší registraci nesrovnalosti nebo nastaly změny, upravte a odešlete tyto změny ke zpracování. Po kontrole Vám bude registrace aktualizována. Přihlašovací jméno a heslo Vám bude přiděleno po telefonické nebo emailové žádosti. Předcházejte vlastní kontrolou k bezproblémovému poskytování služeb.

 

Problémy s připojením

V případě technického problému s připojením (nefunkčnosti internetu) je nutné zavolat na zákaznickou linku, kde bude Váš problém zaevidován a zařazen ke zpracování naším technikům. Pro jakoukoli komunikaci o Vaší přípojce si připravte číslo smlouvy, bude po Vás vyžadováno! Bez tohoto čísla Vaš požadavek nebude vyřízen!

 

Zablokování přípojky z důvodů nehrazení měsíčních poplatků

Pokud řádně a včas nehradíte měsíční poplatky za poskytování přístupu k síti Internet, bude dočasně dodávka služby přerušena do momentu sjednání nápravy tzn. připsání dlužné částky na náš účet. Dřívější spuštění výměnou za příslib, že pohledávka bude neprodleně uhrazena, již nebude možné. Nový systém kontroly plateb je plně automatizován. Předcházejte vlastní kontrolou nežádoucím komplikacím.

 

Agregace

Agregace se udává u sdílených linek. Je to číselný poměr, který zjednodušeně „říká“, na jakou minimální hodnotu může rychlost připojení dočasně poklesnout v případě maximálního vytížení internetové linky. Například u agregace <1:6 při  rychlosti připojení 2,0Mbps může v případě maximálního vytížení linky poklesnout na 1/6 rychlosti plné tzn. 2Mbps/6, což je cca 0,33 Mbps. Všímejte si tohoto poměru i u ostatních konkurenčních poskytovatelů a jejich nabízených tarifů (někteří ho z jistých důvodů neuvádějí), jelikož pouze rychlost v Mbps je záměrně zavádějící. Popravdě 8Mbps při agregaci 1:32 vypadá ve skutečnosti úplně jinak.

 
Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

 
 
SferiaNET.CZ s.r.o.

SferiaNET.CZ s.r.o.

IČ: 27276864
DIČ: CZ27276864

email: info@sferia.cz


 

Copyright © 1994 - 2021 SferiaNET.CZ s.r.o. - Internet Service Provider - Všechna práva vyhrazena