přeskočit k navigaci

CENÍK PRACÍ

Servisní práce

  Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Práce IT technika
(08:00 - 17:00 v pracovní den)
- instalace a konfigurace softwaru a ovladačů
- montáž, servis a instalace hardwaru
- aktualizace a tech. pomoc s účetními softwary
- zálohování a obnova dat
- konfigurace síťových SOHO zařízení (routery, VoIP brány, WiFi, ...)
- další běžné úkony
413,- / hod. 500,- / hod.
Práce IT technika mimo pracovní dobu
(po 17:00 v pracovní den, dny pracovního klidu a víkendy)
 
413,- 500,-
Online technická podpora - TeamViewer, VNC, vzdálená plocha, ...
(08:00 - 17:00 v pracovní den)
- účtujeme každou započatou 1/4 hodinu
- jedná se o práce odpovídající pracím IT technika (viz. výše)
413,- / hod. 500,- / hod.
Opakovaná změna hesla a znovunastavení po resetu wifi routeru  165,- 200,-
Realizace kabelových rozvodů
(08:00 - 17:00 v pracovní den)
- počítačové sítě
- televizní a satelitní rozvody
- další běžné druhy kabeláže, vedení a koncových zakončení
413,- / hod. 500,- / hod.
Upgrade na MIMO technologii * 827,- Kč 1000,- Kč
  • v případě prací na místě klienta je účtováno cestovné viz. ceník níže
  • hodinové práce účtujeme pokud není uvedeno jinak za každou započatou čtvrt hodinu
  • * upgrade na MIMO technologii možný za tuto cenu pouze v případě, kdy bude stávající zařízení klienta ještě funkční (v případě sporu rozhoduje servisní technik)

Další poplatky

  Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Platba na pobočce - příplatek 83,- Kč 100,- Kč
Zasílání faktur poštou ----  40,- Kč
Cestovné v případě prací na místě klienta 10,- / km 12,- / km
Neoprávněný - zbytečný výjezd technika na záruční servis 250,-
(+ cestovné)
303,-
(+ cestovné)
Prioritní/okamžitý výjezd technika v pracovní době
(08:00 - 17:00 v pracovní den)
413,- 500,-
Prioritní/okamžitý výjezd technika mimo pracovní dobu 826,- 1000,-
Nastavení WiFi dodané námi při realizaci nové přípojky zdarma

 

Příplatky k tarifům

  Cena s DPH
Veřejná IPv4                     120,- Kč / měsíčně   
Tarif speciál - 1 Mbit uploadu      50,- Kč / měsíčně ke zvolenému tarifu

 

Ceník sankcí

  Cena s DPH
Úrok z prodlení    0,1% z dlužné částky / den
Vystavení 3. upomínky   100,- Kč
Předání pohledávky exekuční kanceláři    1000,- Kč
Neposkytnutí aktuálních informací do 14 dnů od data změny    1000,- Kč

 

Ceník materiálu

  Cena s DPH
UTP kabel    10,- Kč / m
5 portový switch - 100 Mbit    300,- Kč
8 portový switch - 100 Mbit   400,- Kč
16 portový switch - 100 Mbit   700,- Kč
adaptér   150,- Kč
wifi router TP-Link 840N   500,- Kč
PoE     50,- Kč
RB 911    900,- Kč
konektor RJ45        2,- Kč

Doplňující informace

  • pokud není uvedeno jinak, jedná se o jednorázové poplatky
  • ceny uvedené výše jsou vyčísleny s DPH 21%
  • ceník je platný od 1.9.2017
Důležité!
Pokud závadu nenahlásíte, tak o ni nevíme, proto příliš neváhejte a ve vlastním zájmu zavolejte včas. Na pozdější reklamace z důvodů omezeného nebo nefunkčního připojení nebude brán zřetel.

Pro hlášení poruchy si přichystejte číslo smlouvy, abychom mohli Váš požadavek zaevidovat.
Můžete zkusit restartovat Vaše zařízení (vytáhnout ho z elektrického napájení). Nikoli však resetovat! Resetování je tak chyba na Vaší straně a vyžaduje zásah servisního technika. Tento zásah Vám může být účtován.
 
Obvyklá doba na servis u zákazníka je 24 hodin v pracovní dny od ohlášení závady, ve výjiměčných případech (např. z kalamitních důvodů) může být i delší (48h a více).
 
V případě problému s připojením se obracejte na naší zákaznickou linku v pracovních dnech od 08:00-12:00 a 13:00-17:00, servis je možný do 17:00 bez příplatku. Po předcházející telefonické domluvě je možný i individuální termín servisního výjezdu mimo pracovní hodiny.
 
 
Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

 
 

Homepage Sferia » Televize » Ceník prací

SferiaNET.CZ s.r.o.

SferiaNET.CZ s.r.o.

IČ: 27276864
DIČ: CZ27276864

email: info@sferia.cz


 

Copyright © 1994 - 2013 SferiaNET.CZ s.r.o. - Internet Service Provider - Všechna práva vyhrazena